top of page

עוזר/ת למהנדסת העיר לתכנון אסטרטגי

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

32969

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. מעורבות בפיתוח מדיניות התכנון של הרשות ויישומה וסיוע למהנדסת העיר בכל הקשור לקידום הסכם הגג.
2. הובלה של תוכנית מתאר כוללנית לערד.
3. מעורבות בקביעת מדיניות ועקרונות להתחדשות עירונית בערד.
4. סיוע למהנדסת העיר בהיבטים מקצועיים וייצוג מול גורמים ברשות ומחוצה לה

תחומי

אחריות

הכנת תוכנית מתאר כוללנית ויישום הסכם הגג ושיפור תהליכי העבודה הקיימים (ועדה לתכנון ובניה)

האתגר

הכנת תוכנית מתאר כוללנית ויישום הסכם הגג ושיפור תהליכי העבודה הקיימים (ועדה לתכנון ובניה)

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מרים אלחדד

איש / אשת קשר

אורנה בן יהודה

0508807901

אימי שופן

bottom of page