top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת גזבר- חוסן כלכלי וגיוס משאבים במועצה מקומית עספיא

מזהה תפקיד:

90534-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

13,121

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ריכוז וטיפול בהרשאות ותב"רים ומעקב אחר ביצועם
2. איתור, מעקב, בקרה אחר קולות קוראים והגשתם, והמשך מעקב עד לביצוע ומימוש
3. שותפות בפרויקטים לחיזוק החוסן הכלכלי והקהילתי וקידום חוקי עזר
4. קידום נושא התעשייה והתיירות, והזדמנויות תעסוקה לתושבים בשיתוף מחלקות המועצה ומשרדי הממשלה.
5. ייזום פרויקטים מניבים, וליווי תהליך הפיתוח, הכלכלי.

תחומי

אחריות

המועצה המקומית סיימה תכנית הבראה וכרגע הינה מאוזנת. המועצה נדרשת לעמוד ביעדי התקציב והתוכניות, שמירה על תקציב מאוזן, פיתוח מסוגלות לצמיחה כלכלית, יצירת מקורות הכנסה נוספים והרחבת השירותים לתושבים.

האתגר

הרשות פועלת להפעלת כלל חוקי העזר המניבים, הגשה לקולות קוראים ורזרבות משרדיות, וכן גיוס משאבים להמשך צמיחה כלכלית לאור התנאים החדשים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

רו"ח עבד בדראן, גזבר הרשות

0505926670

איש / אשת קשר

עפיפה מנסור

0545560141

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page