top of page

עוזר/ת גזבר לפיתוח כלכלי , מיצוי משאבים, ופיתוח כלכלי.

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

13327

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. בנייה וליווי תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי.
2. איתור קולות קוראים ומעקב עד לשלב ביצוע ודיווח.
3. סיוע בניהול ומיצוי תקציב המועצה, בדגש על בקרת ביצוע תב"רים וליווי תהליכי התקשרויות.
4. ליווי תהליך תכניות עבודה מקושרות תקציב והטמעתו במועצה.

תחומי

אחריות

מועצה אזורית שפיר מונה 14 יישובים, וכ 14,000 תושבים. פריסת היישובים במועצה הינה נרחבת.
המועצה נמצאת בתהליך צמיחה דמוגרפי ועתידה לגדול עד לשנת 2030 לכ-20,000 תושבים. בשל כך, המועצה נמצאת בתהליכי פיתוח נרחבים, הכוללים הרחבות ביישובים, שיפור תשתיות, בנייה של מוסדות חינוך ומבני ציבור, פיתוח
מסיבי אזורי.

האתגר

במועצה קיים צורך בפיתוח כלכלי משמעותי לצורך הגדלת מקורות ההכנסה ומיצוי משאבים למועצה. לצורך כך, המועצה מכינה תכנית כלכלית להקמת הפרויקטים השונים: הקמת אזור תעשיה, הקמת מטמנה, בתי ספר ומבני חינוך נוספים ופיתוח אזורי תיירות כלכלית. כל זאת לצד ניהול המחלקה באופן שוטף. בד בבד עם האמור לעיל, המועצה מצויה בתהליכי התייעלות ארגונית, במסגרת תוכנית ההמראה של משרד הפנים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אלעד פרץ

איש / אשת קשר

אהבה גוטליב

0507913235

אימי שופן

bottom of page