top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת גזבר לניהול משאבים ותקציבים במועצה אזורית שומרון

מזהה תפקיד:

7372-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

45,696

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, דיור מואץ, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. עבודה מול הנהגות היישובים בנושא משאבים ותמיכות
2. אחראי על הרפרנט/יתים במועצה בנושא מיצוי תמיכות ותקציבים
3. מיפוי המצב המתקיים בנושא והצגת תוכנית עבודה לפורום הבכיר במועצה

תחומי

אחריות

ריכוז וניהול המשאבים השונים של הרשות למען מיצוי משאבים, לגיוס ולאיתור משאבים חדשים. האתגר המרכזי כולל איתור תקציבים ובניית צוות מכל יחידה במועצה שתעבוד עמו בנושא.

האתגר

- ניהול מערכת ניהול המשאבים של המועצה מול האגפים ומשרדי הממשלה השונים
- הקמת צוות רפרנט/יתים מיחידות המועצה: כתובת לנושא מיצוי משאבים
- מקסום הנושא וניצול התקציבים
כולל ניהול תב"רים ותקציבים

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יוסי פינץ, גזבר

0536823672

איש / אשת קשר

אלמוג תירם

0547406927

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page