top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת גזבר למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי בעיריית באר שבע

מזהה תפקיד:

39000-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

226,828

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

9

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1.ניהול והובלת העבודה מול חברת הייעוץ וסיוע לגזבר בהטמעת התהליך בכללותו.
2. אחריות על תכלול העבודה הכלכלית והקשר עם מנהל ההנדסה, לשכה משפטית והאגפים הרלוונטיים
3. סיוע לגזבר באפיון תהליכי עבודה מסודרים במבנה הארגוני החדש שייבחר
4. ליווי יישום והטמעה מבנה ארגוני ושיטות עבודה חדשות באגף רכש, כלכלה והתקשרויות.

תחומי

אחריות

בשל הגידול הדמוגרפי והגידול של האירגון קיימים שני אתגרים מרכזיים, ברמה הארגונית, שינוי המבנה במינהל הכספים וברמה הכלכלית מיפוי נכסים מניבים/ השבחת נכסי עירייה.

האתגר

תהליך הראשון כולל הקמת צוות מקפצה הבוחן את הנכסים העירוניים הקיימים הניתנים להשבחה.
התקשרות עם חברת יעוץ העוסקת בייעוץ אירגוני ובארגון שיטות לבחון את פעילות האגפים והתאמתה למציאות שהשתנתה, לייצר מבנה ארגוני שונה לכלל מינהל הכספים, ולבנות תחומים חדשים שיביאו להתפתחות כלכלית גדולה יותר בעיר, שת"פ עם אגפים אחרים כגון הנדסה, חדשנות

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ליאור דיעי, גזבר הרשות

0537955511

איש / אשת קשר

ליבנת אביטן

0507590346

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page