top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת גזבר למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי במועצה מקומית מגדל

מזהה תפקיד:

80065-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

2,146

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

כנרת ועמקים

1. מיצוי תב"רים תוך מעקב ובקרה, בדגש על תקציבי חינוך ורווחה עד לשלב המימוש והדיווח
2. קידום ופיתוח נושא הרכש על כלל היבטיו הכלכליים, הארגוניים והדיגיטליים
3. ביצוע ניתוחי כדאיות לפרויקטים כלכליים כגון: תחבורה, תיירות וסביבה

תחומי

אחריות

מועצה מקומית מגדל הינה מועצה תיירותית ומתפתחת השוכנת לצד רצועת חוף בכנרת תחת תחום שיפוטה. במועצה קיימים תחומים רבים ומגוונים הדורשים התנהלות ארגונית כלכלית, יעילה ומתקדמת ויש צורך בכ"א עם אוריינטציה דיגיטלית וכלכלית.

האתגר

קידום ופיתוח תהליכים למיצוי תקציבים ממשלתיים, ליווי ובקרה אחר תהליכים תכניות עבודה מקושרות תקציב וליווי בבניית תוכניות עבודה תלת שנתיות למנהלי המחלקות

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

דניאל גולדשטיין, גזבר

0526388563

איש / אשת קשר

דניאל גולדשטיין

0526388563

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page