top of page

עוזר/ת גזבר למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

2146

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

הכנרת והעמקים

1. מיצוי תב"רים תוך מעקב ובקרה, בדגש על תקציבי חינוך ורווחה עד לשלב המימוש והדיווח
2. קידום ופיתוח נושא הרכש על כלל היבטיו הכלכליים, הארגוניים והדיגיטליים
3. ביצוע ניתוחי כדאיות לפרויקטים כלכליים כגון: תחבורה, תיירות וסביבה

תחומי

אחריות

מועצה מקומית מגדל הינה מועצה תיירותית ומתפתחת השוכנת לצד רצועת חוף בכנרת תחת תחום שיפוטה. במועצה קיימים תחומים רבים ומגוונים הדורשים התנהלות ארגונית כלכלית, יעילה ומתקדמת ויש צורך בכ"א עם אוריינטציה דיגיטלית וכלכלית.

האתגר

קידום ופיתוח תהליכים למיצוי תקציבים ממשלתיים, ליווי ובקרה אחר תהליכים תכניות עבודה מקושרות תקציב וליווי בבניית תוכניות עבודה תלת שנתיות למנהלי המחלקות

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

דניאל גולדשטיין

0526388563

איש / אשת קשר

דניאל גולדשטיין

מעין בלוך

bottom of page