top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת גזבר בעיריית טירה

מזהה תפקיד:

92720-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

28,347

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

השרון

1. הקמת תחום הכנסות לרשות - כיום לא קיים
2. שותפות בבניית תוכנית אסטרטגית למחלקת הגביה ואחריות על יישום התוכנית
3.ליווי עובדי גביה
*נדרשת אוריינטציה כלכלית בתחום

תחומי

אחריות

כחלק מחתימת הסכם הגג מוצבת לפתחה של הרשות אתגר מרכזי ומשמעותי ביותר של הרחבת היישוב עד כדי ריבוע מספר תושביו לצד תהליך התחדשות עירונית

האתגר

הרשות מעוניינת להרחיב את מחלקת הגזברות במטרה לייעל תהליכים ולשפר את השירות הניתן לעובדי העירייה ולתושבים.
הרשות נמצאת כיום בתהליך ייעוצי במטרה לייעל ולשפר את המבנה הארגוני שלה במטרה
למקסם את יכולות העובדים

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יוסף חאסקיה, גזבר

0505372441

איש / אשת קשר

יוסף חאסקיה

0505372441

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page