top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת גזברית למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי בעיריית כפר יונה

מזהה תפקיד:

60168-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

29,317

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, דיור מואץ

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

השרון

1. פיתוח וקידום פרויקטים מניבים במסגרת תכנית ההמראה
2. אחריות על גיוס משאבים באמצעים קולות קוראים כולל איתור, סיוע בהגשה, מעקב, בקרה וביצוע
3. ריכוז, מעקב ובקרה אחר תבר"ים
4. בחינה, מיפוי ויצירת תהליכי ייעול פנים ארגוניים

תחומי

אחריות

הרשות מתמודדת עם אתגרים תקציביים לאור שינויים במעמד העירייה ולכן יש צורך למצות תקציבי פיתוח, מימוש תקציבים ק"ק והכנסות עצמיות.
הרשות נמצאת בתוכנית המראה לפיתוח פרוייקטים מניבים.

האתגר

הרשות נמצאת בתהליך פיתוח ארגוני במסגרת תוכנית המראה של משרד הפנים.
נעשה תהליך ארגוני לניהול ובקרה אוטונומיים של תקציבי המחלקות והאגפים.
נעשים מאמצים להגדלת מקורות ההכנסה העצמיים דרך מענה לקולות קוראים, פיתוח מיזמים כלכליים מניבים ומיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ענבל דרור היימן, גזברית

0549290079

איש / אשת קשר

ענבל דרור היימן

0549290079

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page