top of page

עוזר/ת גזברית למיצוי משאבים והתייעלות תקציבית

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

53528

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

הכנרת והעמקים

1.יוזמות להגדלת הכנסות הרשות, סיוע בצמצום הוצאות וליווי תהליכי התייעלות ברשות, מעקב ובקרה אחר מיצוי משאבים וקולות קוראים
2.ריכוז וקידום תב"רים ופרויקטים וביצוע דיווחים שוטפים לשם קבלת התקצוב במסגרת הסכם הגג.
3.אחריות על תכניות ההפעלה של מפעל הפיס ותכניות תרבות שונות – תיעדוף תכניות, מעקב ובקרה על ביצוע נכון של המחלקות השונות
4. ריכוז קולות קוראים של כלל המחלקות ובקרה על תהליכי עבודה סדורים במימושם
5. סיוע בצמצום הוצאות וליווי תהליכי התייעלות ברשות.

תחומי

אחריות

האתגרים המרכזיים העומדים בפני הרשות הם פיתוח כלכלי וגיבוש מנועי צמיחה כשבמקביל יש לחזק ולייצב את ההתנהלות התקציבית והארגונית לטובת פיתוח העיר, בדגש על פרויקטים כלכליים, פיתוח תיירות והגדלת מוקדי התעסוקה לתושבים, מתן שירותים הולמים לתושב בכל התחומים על אף משאבים מוגבלים, המשך פיתוח ובנייה של בתי מגורים לטובת משיכת צעירים להתגורר בעיר תוך שמירה על צביונה של העיר כעיר תיירות. כמו כן, המשך פרויקט חיזוק מבנים בשל מיקומה של העיר על השבר הסורי אפריקאי והסיכון הנגזר מכך. פיתוח ושדרוג החופים העירוניים ויישום תכנית פיתוח ארגונית לטובת מצוינות ארגונית והעסקת כוח אדם מחויב מיומן ומקצועי.

האתגר

מיצוי תקציבים ממשלתיים ובין מגזריים תוך היכרות עם הצרכים של המחלקות השונות. עבודה רציפה עם המחלקות השונות ותיאום , לפיתוח מבני ציבור ונראות פני העיר תוך הגדלת הכנסות הרשות לטווח הקצר והארוך. מעקב ובקרה בביצוע פרויקטים ובתוכניות התייעלות כספית .

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

לבנת דהאן

איש / אשת קשר

לבנת דהאן

0504406406

מעין בלוך

bottom of page