top of page

עוזר/ת אדריכל העיר לקידום התכנון היזום

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

226828

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

7

אשכול רשויות

1. ליווי ומעקב אחרי תכניות ביוזמת הרשות: ניהול מערכת מעקב רציפה של התכניות ביוזמת הרשות כולל פתרון חסמים ככל שיעלו בכדי לקדם תכניות.
o שדרוג מאגר המידע לכלל אגף התכנון
o יצירת פורמט מעקב קבוע אחרי תכניות ביוזמת הרשות כולל שיתוף עם המנהלת להתחדשות עירונית.
o התאמת התכנון לצרכי המערכת הן מבחינת הדרישות והן מבחינת לוחות הזמנים, גורמי פנים וחוץ.
2. תכנון כלכלי למינוף יכולות הרשות לספק מענים לצרכי הציבור והכלכלה העירונית העולים כתוצאה מפיתוח העיר.
3. התקשרות צוותי תכנון: ניהול כלל יצירת ההתקשרות עם מתכננים.
o אפיון תכולת העבודה והצוות הנדרש.
o גיבוש אומדנים.

תחומי

אחריות

חיזוק יכולות הייזום התכנוני של מנהל ההנדסה למימוש מטרות העיר באר שבע והמטרופולין.

האתגר

פיתוח העיר בשנים האחרונות ובעיקר בעתיד לבוא, דורש יותר ויותר ניהול תהליכים מורכבים אשר דורשים הובלה ואינטגרציה משלב היזום ועד שלב הביצוע והתפקוד, זאת בדגש על פרויקטים רבים של חידוש, עיבוי ורישות ליבת העיר.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

תמר פורייה

איש / אשת קשר

ליבנת אביטן

0507590346

אימי שופן

bottom of page