top of page
BG_single.jpg

מתכננת / מתכנן עירוני במועצה מקומית ג'לג'וליה

מזהה תפקיד:

90627-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

11,048

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

השרון

1. קידום תכנון פיזי, בדגש על מבני ציבור בשכונות החדשות ושיפור מצב קיים.
2. קידום תכנון סטטוטורי, בכל הרמות מול הוועדות השונות וצוותי התכנון.
3. ניהול ופיתוח של מאגרי מידע גיאוגרפי של המועצה
GIS כבסיס לנתונים לקבלת החלטות.
4. גיוס ומיצוי משאבים עבור מחלקת ההנדסה מרמת הקול הקורא ועד לביצוע.

תחומי

אחריות

הרשות מקדמת מספר תב"עות גדולות ביניהן אזור תעשייה, הקמת שכונות חדשה במסגרת "מחיר מטרה", הרחבת היישוב צפונה, אכלוס שכונה חדשה, הסדרת מצב קיים ועוד.
זאת ועוד, ישנם אתגרים רבים בתחום הפיתוח העירוני, במרחב ציבורי קלאסי כמו רחובות או פיתוח חצרות בתי ספר ומגרשי ספורט שונים.

האתגר

ברשות ובמחלקה קיים מעקב שוטף אחר ריבוי הפרויקטים באמצעות עובדי המועצה ומנהלי פרויקטים הפועלים בתחומי התכנון והביצוע.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אריה גלברג, מהנדס המועצה

0544940207

איש / אשת קשר

רועי ששון

0543355117

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page