top of page

מתכנן/נת עירוני

תכנון אסטרטגי, תכנון אורבני, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

53528

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

הכנרת והעמקים

1. אחראי על קידום נושאי פיתוח כלכלי ותיירות בעיר
2. אחראי על קידום תכנון תחבורתי אסטרטגי
3. אחראי על קידום ההתחדשות העירונית

תחומי

אחריות

העיר טבריה נמצאת בתנופת פיתוח משמעותית ומתמודדת עם אתגרי תכנון רבים. העיר חתמה על הסכם גג לכ-6000 יחידות דיור עם משרד השיכון לפני כשנה וחצי כבר היום מוקמות 4 שכונות חדשות בעיר עם תוספת של אלפי תושבים. אתגר נוסף הוא ההתחדשות העירונית- העיר טבריה נמצאת בסיכון רעידות אדמה גדול מאוד, כאשר ישנם אלפי יחידות דיור במבנים שאינם עומדים בתקן רעידות אדמה. נכון להיום לא אושרה תכנית אחת להתחדשות עירונית בעיר ונדרש לבצע מיקוד מאמץ בעניין בטרם יתרחש אסון כולל הבאת כל משרדי הממשלה לרבות משרד השיכון, רמ"י, הרשות להתחדשות עירונית והאוצר לבחינת כלים ופתרונות יצירתיים ולהוצאת קולות קוראים ליזמים בסיוע סבסוד מדינה. העיר הייתה תחת ניהול מיקצועי של ועדה ממונה בשנים האחרונות ועברה מתהליך של הבראה לתכנית המראה. אגף הנדסה נמצא בשינוי משמעותי בשנתיים האחרונות עם הגדלת היקף כוח האדם בו- תוספת של בודקי רישוי, מפקחים ועוד בעלי תפקיד ומתמודד מול האתגר הגדול של פיתוח כלכלי יחד עם טיפול בתשתיות ישנות, בפערים במחסור של מבני ציבור וחינוך (מחסור של מאות כיתות לימוד). כל זאת תוך הטמעת תהליכים ארגוניים מקבילים ונהלי עבודה, הקמת מינהלת הסכמי גג והתחדשות עירונית , ועוד

האתגר

: חתימה על הסכם גג, הקמת מנהלת הסכם גג ומינהלת התחדשות עירונית, ליווי וייעוץ ארגוני, טיפול בנושאים אסטרטגיים (תכנון תחנת רכבת ופיתוח העיר לצפון ולמזרח, תכניות תחבורה אסטרטגיות, פיתוח תיירותי של העיר וכו)

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שני אלדן

איש / אשת קשר

שני אלדן

0527312914

מעין בלוך

bottom of page