top of page

מתכנ/נת עירוני

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

11048

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

השרון

1. קידום תכנון סטטוטורי, בכל הרמות מול הוועדות השונות וצוותי התכנון.
2. קידום תכנון פיזי, בדגש על מבני ציבור.
3. אחריות על מאגרי מידע גיאוגרפי של המועצה
4. גיוס ומיצוי משאבים עבור מחלקת ההנדסה מרמת הקול הקורא.

תחומי

אחריות

איוש בכוח אדם למחלקת הנדסה


האתגר


הרשות מקדמת מספר תב"עות גדולות ביניהם אזור תעשייה, הקמת שכונות חדשה במסגרת "מחיר מטרה, הרחבת היישוב צפונה, אכלוס שכונה חדשה, הסדרת מצב קיים ועוד.

זאת ועוד, ישנם אתגרים רבים בתחום הפיתוח העירוני באם מדובר במרחב ציבורי קלאסי כמו רחובות או פיתוח חצרות בתי ספר ומגרשי ספורט שונים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

איתי צחר

איש / אשת קשר

אתי כהן

0503079867

מיה בירמן

bottom of page