top of page
BG_single.jpg

מקדמ/ת שירותי דיגיטציה עירוני בעיריית אופקים

מזהה תפקיד:

50031-5

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

38,654

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. איתור כלים דיגיטליים וטכנולוגיים לקידום השירות העירוני
2.הבניית תהליכים פנים אירגוניים לחיבור, קיצור וייעול תהליכי השירות
3.ניתוח ובקרת נתונים
4.הטמעת כלים ותהליכי שרות בקרב העובדים
5. הובלת פורום דיגיטציה וחדשנות ברשות

תחומי

אחריות

הרשות מתמודדת עם קשיים במעבר לדיגיטציה הן בתחום שיפור השירות לתושב והן בתהליכים ארגוניים פנימיים. , עד היום הכנסת שירותים דיגיטליים ברשות נעשה באופן איטי . כמו כן גם בכלים הקיימים ברשות אין ביכולתה למצות את הפוטנציאל שלהם ולנתח את המידע המופק .
הרשות מעוניינת לבצע קפיצת מדרגה בתחום השירות.

האתגר

בשנה האחרונה הוקם אגף שירות לתושב, אשר מטרתו היא לשים את השירות במרכז. אנו רוצים ליצור תשתית דיגיטלית שתאפשר מתן שירותים דיגיטליים מתקדמים הן לתושבים והן לטיוב תהליכי העבודה ברשות. כל זאת במטרה לתת שירות מיטבי לתושב.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

דניאל אורי, מנהל אגף שירות לתושב

0547004949

איש / אשת קשר

דניאל אורי

0547004949

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page