top of page

מנהל/ת פרויקטים וחדשנות עירונית

דיגיטציה וחדשנות, פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

38654

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מערבי


1. הובלה וליווי של התוכנית הארגונית וחזון אופקים 2035
2. הטמעת קלאסטר אגרוטק באופקים
3. ללמוד וליישם את תחום החדשנות הערונית
4. ניתוח נתונים ובנית כלי מידע תומכי קבלת החלטות

תחומי

אחריות

יישום חזון אופקים 2035
אופקים שמה לה לעצמה להיות גורם מוביל בעולמות האגרופודטק ולשם כך בנתה איקוסיסטם עירוני. הנמצא בתהליך בניה ופיתוח מואצים המצריכים גורם שיוביל ינהל וילווה את המהלך

האתגר

1. יישום החזון שנבחר , והטמעתו בעיר
2. ליווי ויישום מודל האקוסיסטם: הקמת מרכז חדשנות , מעבדות, ליווי יזמים וחברות , הטמעת החזון בחינוך ובקהילה , קידום הכשרות מקצועיות
3. בניית תוכנית עבודה עירונית הטמעה ובקרה ל התכנית

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

עמיצור דמרי

איש / אשת קשר

עמיצור דמרי

0505331427

אימי שופן

bottom of page