top of page

מנהל/ת פרויקטים ותוכניות אב

דיגיטציה וחדשנות, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

8766

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

בית הכרם הגלילי

הובלה וקידום תחום שירות התושב. בניה וביסוס של התחום ברשות .
הובלה ותכלול של סקר הנכסים ברשות
הגשה ומעקב אחר קולות קוראים
-קשר מול ממשרדי ממשלה
תכלול והובלה של פרויקטים רשותיים-

תחומי

אחריות

- פיתוח מאגר נתונים רשותי
- מעקב ויישום סקר הנכסים האחרון לשנת 2023
-שיפור ויישום וייעול ממשקי השירות לתושב
-קידום השקיפות והנגשת מידע
- סיוע בבנית תכניות עירוניות מול ראש המועצה

האתגר

- סיום סקר הנסכים בסוף שנת 2023
- בנית תיק תושב ומערכת ניהול מידע
- בנית תכנית חומש להנהלת המועצה החדשה

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

חליל נאסר

איש / אשת קשר

בדראן חאלד

0547896455

מעין בלוך

bottom of page