top of page
BG_single.jpg

מנהל/ת תחום קיימות וסביבה במועצה מקומית ג'לג'וליה

מזהה תפקיד:

90627-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

11,048

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

השרון

1. הובלה וקידום בניית תוכנית אסטרטגית לתחום הסביבה והקיימות במועצה ומקומית ג'לג'וליה
2. ניהול פרויקטים הפועלים כיום בתחום (איפוס אנרגטי, אפס פסולת להטמנה).
3. ייזום וקידום פרויקטים ויוזמות חדשות בתחום הסביבה, טיפול בפסולת, קיימות ומודעות סביבתית
4. גיוס ומיצוי משאבים עבור תהליכים הנוגעים לסביבה וקיימות מרמת הקול הקורא ועד ביצוע ומימוש.

תחומי

אחריות

הרשות רואה חשיבות רבה בקידום פרוייקטים סביבתיים לטובת שיפור איכות החיים והתייעלות כלכלית.
האתגר הוא שינוי התנהגות בתחומי הקיימות והסביבה כמו למשל, מיחזור, שמירה על המרחב הציבורי, נקיון צריכת אנרגיה והליכתיות.

האתגר

מועצה מקומית ג'לג'וליה מובילה ויוזמת פרויקטים חדשניים ופורצי דרך בתחום איכות הסביבה, קיימות וטיפול בפסולת, אשר גם מניבים הכנסות ורווחים לרשות.
המועצה מעוניינת להרחיב ולמקסם את הפרויקטים הקיימים וליזום ולהוציא לפועל פרויקטים חדשניים נוספים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

איתי צחר, מנכ"ל הרשות

0543355117

איש / אשת קשר

רוני גירון

0543355117

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page