top of page

מנהל/ת תחום פיתוח חדשנות ודיגיטציה

דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

0

מדד חברתי-כלכלי

0

תושבים

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

* הובלת תוכניות חדשנות ודיגיטציה ברשות
* קשר עבודה שוטף עם מנהלי מוסדות החינוך ואנשי משרד החינוך בתיאום התוכנית
* יצירת שגרות עבודה נכונות המובילות תהליכי חדשנות מדדי הערכה ואיכות לתחום

תחומי

אחריות

המועצה המקומית שער שומרון הוקמה לפני כשנתיים. תפעול והפעלת המתקנים וההון האנושי החל לפעול באופן עצמאי לפני כשנה.

מאחר והישובים נוהלו באמצעות וועד מקומי ותחת שרביטה של המועצה האזורית שומרון חלוקת המשאבים לא הגיעו במלואם ליעדם. מאחר וכך מאמצינו להשלים את החסר בתחומים של מחשוב וטכנולוגיה בסיסית לשם יצירת שגרה תואמת.

יחד עם זאת כמועצה חדשה האתגר העומד בפנינו הוא בניית תפיסה מרחבית וחזון ככלי עבודה מנחה בתחום החדשנות והדיגיטציה.

האתגר

המועצה מאמינה ומעוניינת למנות לתפקיד זה צוער שיוביל את התחום.
התפקיד יכלול בנייה של מודל עבודה וחברות תכן עפ"י דרישות והנחיות משרד החינוך אל מול מוסדות החינוך. לרבות כתיבת תוכניות עבודה והשמתן בשיתוף הצוותים המקצועיים, ביצוע בקרות איכות ומדדי שיפור.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ליאור הלפרין

איש / אשת קשר

דיקלה דוקן

0506290146

עדי כהן

bottom of page