top of page
BG_single.jpg

מנהל/ת תחום פיתוח ארגוני ופרויקטים במועצה מקומית ג'לג'וליה

מזהה תפקיד:

90627-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

11,048

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

השרון

1 הובלת וקידום בניית תוכנית עבודה מקושרת תקציב לכלל יחידות המועצה.
2 אחריות על מערך ניהול, מעקב ובקרה אחר עבודת המועצה, בצורה שוטפת, על פי תכנית העבודה וניהול מדידה והערכה של התכנית.
קידום תוכניות לפיתוח מנהלים ועובדים.3.

תחומי

אחריות

קידום שיתופיות בארגון

קידום אחידות בדרך בה מתבצעים פרויקטים/ תהליכים במחלקות שונות.

מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים והיבטים תקציביים

האתגר

מועצה מקומית ג'לג'וליה נמצאת בתהליך של שיפור התרבות הארגונית והכנסת כלים ומתודות עבודה חדשניות לקידום הארגון- הן מול גורמים חיצוניים (כגון תוכנית המראה, ייעוץ ארגוני חיצוני ועוד) והן תהליכים פנים ארגוניים לייעול ושיפור העבודה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

איתי צחר, מנכ"ל המועצה

0543355117

איש / אשת קשר

רוני גירון

0506801186

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page