top of page

מנהל/ת תחום חוסן וחירום אזורי

פיתוח ארגוני, שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות


1 בנית מתודולגיית עבודה ותהליכי התקשרות עם רשויות וספקים, לצד בניית תכניות אסטרטגיות בתחום החוסן והחירום.
.2 הקמת תשתיות ארגוניות ופיזיות לתחום החוסן והחירום.
.3 איתור, איגום ומיצוי משאבים.
.4 ריכוז והובלת תכניות בשיתוף היחידות המקצועיות ברשויות ובאופן עצמאי, הובלת פורום מנהלי התחום ברשויות.
.5 ניהול פלטפורמות פיזיות ודיגיטליות לטובת שיתופי פעולה עם גורמים מוניציפליים,

תחומי

אחריות

אשכול כנרת עמקים זיהה לפני כשלוש שנים פערים וחסמים דרמטיים בהיערכות המרחב לחירום, בדגש על נושא רעידות אדמה. במיפוי שנערך ובפורום מנכ"לי הרשויות, התברר כי מדובר בתחום ראשון במעלה, ושהטיפול בו ברמה האזורית יביא בהכרח ליעילות ולפיתוח. עם פתיחת מלחמת חרבות ברזל, התבררה חשיבות ההיערכות האזורית, והורחבו ממשקי שיתופי הפעולה עם גופים מובילים כגון פיקוד העורף, המכללה לחירום, משרדי הרווחה,
הבריאות ועוד. כיום קיימת דחיפות לתכלול שיתופי הפעולה, ביצוע מכרזים ורכש רלוונטי, ניהול הקמת כיתות מתנדבים ובניית תכניות אופרטיביות לחירום קונקרטי ולחירום מתמשך. בנוסף תחום החוסן הקהילתי והרשותי הינו תחום בו קיימות כעת הזדמנויות אזוריות רבות, והרשויות המקומיות דורשות כי האשכול יסייע בניהול המערך
האזורי.

האתגר

האשכול הוביל מספר מהלכי חירום וחוסן במהלך חודשי מלחמת חרבות ברזל (כנס רווחה וחירום בשיתוף כל מנהלי הרווחה, הקב"טים ומנכ"לי הרשויות, ביצוע הכשרות חוסן לכלל רשויות האשכול בשיתוף הקואליציה לטראומה) וכן ערך מיפוי מקיף להבנת פערי ההיערכות לחירום בשיתוף פיקוד העורף. קיים תקציב ייעודי, וכן תכניות עבודה ראשוניות. מדובר בהזדמנות להקמת שולחנות עבודה רחבי שותפים, וניהול התחום מקצה לקצה
לאור הדחיפות הקיימת.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שמרית רלב"ג

איש / אשת קשר

שמרית רלב"ג

0508320204

מעין בלוך

bottom of page