top of page

מנהל/ת תחום השירות לתושב

שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

12769

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. הטמעת יעדי השירות לתושב בשגרות העבודה הארגונית.
2. כתיבה יצירת אמנת שירות בשיתוף מנהלי המחלקות הרלוונטיים.
3. עיצוב מחדש של תהליכים לשיפור השירות לתושב כולל קידום תהליכי שירות דיגיטליים והטמעת תהליך של תודעת שירות בקרב עובדי הרשות.
4. הובלת סקרי שביעות רצון התושב ושיפור תהליכי שירות לתושב מבוססי נתונים, וחיבור המוקד העירוני למהלך.

תחומי

אחריות

שיפור השירות לתושב, לא קיימת אמנת שירות לתושבים, רוב השירותים הניתנים על ידי המועצה עדין מבוצעים באמצעות תקשורת טלפונית או פניה פיזית. האתגר הוא לבנות תהליכי שירות סביב "מסע הלקוח" תוך אינטגרציה בין המחלקות והמערכות.
אחרי ה- 7/10/2023 התחזק הצורך במציאת פתרונות לשיפור הקשר עם התושבים, לאור המצב המיוחד בעורף, ולשמור במידת האפשר על שגרת חיים שוטפים בחירום.

האתגר

בבחירות האחרונות למועצה המקומית בית-ג'ן נבחר ראש רשות חדש אשר שם לנגד עיניו את שיפור השירות לתושבים תוך מתן דגש על הבנת הצרכים מתוך השטח וכפי שבאים לידי ביטוי מהתושבים עצמם.
ישנם תהליכים קיימים :
אנו בשלבים להקמת תיק תושב וגם פורטל עובדים.
קיימת מערכת CRM . קיים מוקד רשותי , מערכת IVR הודעות דיגיטליות.
תהליכים אחרים שיבוצעו
חיזוק המוקד שיהיה זמין בשגרה ובחירום , מסביר פנים ושירותי שמחובר לתהליכי העבודה של המחלקות השונות ויודע לתווך אותם לתושב במהירות וביעילות.
תהליך לשיפור השירות שיכלול סדנאות שירות לכל המחלקות שבהן יוצבו יעדי שירות, הטמעת היעדים והנהלים שיופקו והסדרת הממשקים בין המוקד למחלקות , בנוסף לשיפור השירות באמצעי תהליכי דיגיטציה, כמו פניות מקוונות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

פדוה דבור

איש / אשת קשר

פדוה דבור

0502105796

מעין בלוך

bottom of page