top of page
BG_single.jpg

מנהל/ת תחום אסטרטגיה ושירות לתושב במועצה מקומית קרני שומרון

מזהה תפקיד:

83640-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

10,654

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. הובלת תהליכים להקמת מחלקה לתכנון אסטרטגי ומרכז שירות לתושב
2. בניית תהליך איחוד נכון של מרכזי השירות הקיימים ויצירת סנכרון ביניהם
3. שיפור תהליכים פנים ארגוניים וממשקי עבודה

תחומי

אחריות

קרני שומרון גדלה וצפויה להפוך מרשות קטנה לבינונית. במקביל יש צורך בהגדלת הכנסות הרשות באמצעות יוזמות ופרויקטים מניבים. בנוסף, ברשות קיימים מספר מוקדי שרות מרכזיים , השאיפה לחבר בממשקי עבודה בין כולם כדי להעלות את איכות השרות לתושב

האתגר

תהליך המראה הכולל הגדלת הכנסות הרשות, כולל תכנון אסטרטגי לשינוי פני העיר ב-15 שנים הקרובות עד לכדי עיר בינונית במקביל הקמת מרכז שירות לתושב שיכלול את כלל השירותים לתושב החל מהמוקד העירוני, דרך הגביה ועד לשירות המוניציפלי והבטחוני

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מאיר ארונוביץ, מנכ"ל הרשות

0526962420

איש / אשת קשר

מאיר ארונוביץ

0526962420

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page