top of page
BG_single.jpg

מנהל/ת פרויקטים מעקב ובקרה בעיריית אריאל

מזהה תפקיד:

83570-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

20,992

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. תכלול פרויקטים כדוגמת קריית חינוך ופארק מרכזי בעיר
2. מעקב תקציבי לפרויקטים הנדסיים.
3. מעקב משימות- עבודה מול משרדי ממשלה, משרדי תכנון, חברות עירוניות ועוד
4. עבודה משותפת עם מנהלת פרויקטים בכירה בחשיבה אסטרטגית על תכנון פני העיר בין השכונות החדשות והותיקות

תחומי

אחריות

העיר אריאל עומדת לפני צמיחה דמוגרפית משמעותית. בין היתר בדמות העיר מספר שכונות חדשות במקביל. העיר מקדמת הקמת מוסדות חינוך ומבני ציבור כחלק ממימוש תוכנית אב.

האתגר

הפעלת צוותי תכנון וביצוע רבים.
תגבור מערך הניהול והבקרה הפנים רשותי.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שילה ענקי, מהנדס העיר

0529465313

איש / אשת קשר

שושי שמיר, עוזרת מנכ"ל

0545691264

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page