top of page

מנהל/ת פרויקטים ופיתוח- חברה כלכלית

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

11273

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1.ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית – תקציב, יישום וניהול בעלי תפקידים
2.הכנת מכרזים וביצוע תוכנית לפיתוח כלכלי- כולל תחום האנרגיה ויוזמות חדשות.
3.ריכוז ותכלול כתיבת תוכנית עבודה שנתית ומפורטת לחברה הכלכלית.
4.סיוע למנכ"ל החברה לפעילות השוטפת בתחומי העשייה השונים.

תחומי

אחריות

הרשות המקומית בחצור הגלילית נמצאת כעת בשיאו של פיתוח מואץ מתוקף החלטת ממשלה1741. בעקבות החלטה זו גובשה תוכנית אב אסטרטגית לעשור הקרוב. התוכנית שגובשה הינה תוכנית בין משרדית של מספר משרדי ממשלה ולכן במהותה מדובר בתוכנית רב תחומית הכוללת את הענפים הבאים: פיתוח תשתיות, פיתוח עסקים, חינוך, חברה, תרבות ועוד.
השאיפה המרכזית של חצור היא להגיע למצב של עצמאות, בו היא נשענת על מקורות ונכסים משלה ואינה נזקקת למענקי תמיכה של משרדי ממשלה.
מתוך האמור לעיל, עומדים בפני הרשות מספר אתגרים מהותיים בכדי להתקדם לעבר מימוש החזון.

להלן האתגרים:

1.הצמיחה הדמוגרפית העתידה להתקיים ברשות, תלויה בקשר ישיר בתשתית של פיתוח עסקים וכלכלה. העלאת חוסנה הכלכלי והחברתי של חצור תלויים בקשר ישיר ביצירת נכסים מחוללי שינוי ולכן האתגר המרכזי הוא להעלות את שעור התעסוקה והעסקים למען רווחת הפרט והכלל.

2. חיזוק מעמדה ותדמיתה כמוקד התיישבותי ,תיירותי ואטרקטיבי.
ביסוס התשתית העסקית בכלל והתיירותית בפרט יהוו מנוף לצמיחה כלכלית ויסייעו רבות לשיפור תדמיתה של העיר ממנו סבלה רבות בשנים עברו ויובילו את המועצה לעצמאות כלכלית .

האתגר

1. מיפוי וזיהוי צרכים- הרשות ביצעה מספר מהלכים משמעותיים בתחום אשר קדם לו הליך של מיפוי צרכים ומיפוי ארגוני ואשר איפשר לרשות לעמוד מקרוב על האתגרים המרכזים ובצד זאת לגבש תוכנית אב.
2. תוכנית אב- בוצעה וגובשה תוכנית כוללת למימוש יעדים בתוכנית רב שנתית ל-10 השנים הקרובות.
3. פיתוח עסקי וכלכלי- בתחום התעסוקה ,העסקים והתיירות הישוב נמצא בשלבים מתקדמים של מיזמים אשר אושרו בהחלטת ממשלה ונמצאים בשיאה של בניה.
בין המיזמים:
מתחם "שער לגליל" לפיתוח תעסוקה למיזמים חדשים לבעלי עסקים, בהיקף של 320 דונם ואשר אושרה לו תב"ע חדשה. מיקומו צמוד לתחנת הרכבת העתידית.
אתר המחצבה נמצא בהליך פיתוח של מתחם קמפניג הכולל בתוכו ספורט אתגרי, לינת קמפינג, אמפיתיאטרון ל-4,000 מקומות ישיבה.
פיתוח שכונות חדשות- אושרה תוכנית " שער לחצור" עם 1,500 יחידות דיור וכן שכונות מערביות קטנות יותר, המועצה והחברה הכלכלית יבצעו את הפיתוח והשיווק של השכונות הנ"ל.
התחדשות עירונית- הובלת תהליך לביצוע התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות והתאמת הבניה לתקנים חדשים לבטיחות ולנגישות.
בניה ופיתוח של מוסדות ציבור וחינוך במרקם החדש והוותיק.-בתי ספר, גני ילדים ושצפי"ם, תשתיות וכבישים.
התייעלות אנרגטית- הובלת תוכנית כוללת להתייעלות אנרגטית וניצול האנרגיה בתחומים השונים.

מהלכים אלו ואחרים הינם אבני דרך המעידים על פריצת דרך משמעותית לעבר קידום היעדים שהרשות לקחה על עצמה ונמצאים בשלבי התהוות.התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שלומי דרביש

איש / אשת קשר

שלומי דרביש

0526004944

מעין בלוך

bottom of page