top of page

מנהל/ת פרויקטים בתחום הדיגיטל ומערכות מידע

שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

1. ניהול ויישום פרויקטים בתחום הדיגיטל ומערכות המידע ברשויות ובאשכול ביניהם.
2. קידום הבשלות הדיגיטלית ברשויות הכולל: הבנת הצרכים הטכנולוגים והדיגיטליים של הרשויות והאשכול ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים וספקי שירות, לרבות המעקב והבקרה על עבודתם.
3. ניהול פרויקטים מול ספקים ומערך הדיגיטל הלאומי
4. מתן שירות ומענה מקצועי ואיכותי לעובדי הרשויות והאשכול.תחומי

אחריות

אשכול שורק דרומי הינו איגוד ערים, המאגד כיום 10 רשויות מקומיות בהן מתגוררים כ-150,000 תושבים יחד.
מטרות האשכול הינם: ייעול באספקת שירותים מוניציפליים, הנגשת שירותים חדשים, פיתוח אזורי ותכלול מהלכים אזוריים במגוון תחומים כלכליים, חברתיים וסביבתיים באמצעות איגום משאבים וניצול היתרון לגודל.
כיום, האשכול נמצא בצמיחה משמעותית ומפתח שירותים במגוון תחומים לרשויות, דיגיטציה, תחבורה, חינוך, רווחה, קידום בריאות, פיתוח תיירות, רכש משותף ועוד.
תחום הדיגיטל ומערכות המידע מהווה כיום באשכול שירות ליבה מהותי ומשמעותי המאפשר יזום והטמעת פתרונות מתקדמים בתחום מערכות מידע ודיגיטל בראיה רוחבית, חדשנית וממוקדת עבור הרשויות, כזו שתביא לקפיצת מדרגה דיגיטלית לרשויות.

האתגר

אשכול רשויות שורק דרומי יוזם ומקדם פרויקטים בתחום הדיגיטל ומערכות מידע ברשויות הבאשכול במגוון תחומים: תשתיות ותקשורת, אבטחת מידע, סייבר, מצלמות, הגירה לענן הממשלתי "נימבוס" וגיבוי נתונים, ובניית אזור אישי לתושב.

על מנת לקדם יוזמה זו, האשכול מעוניין לגייס צוער אשר ינהל ויוביל את פרויקט הדיגיטל ברשויות המקומיות ליצירת קפיצת מדרגה דיגטלית ברשויות האשכול.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

עידן דמרי

איש / אשת קשר

עידן דמרי

0506264709

אימי שופן

bottom of page