top of page

מנהל/ת פרויקטים בחברה הכלכלית.

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

74753

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. ניהול, מעקב, וביצוע של פרויקטים מניבים ברשות.
2. ניהול התקשרויות ופיקוח על פרויקטים בחברה הכלכלית
3. ניהול תקציבים חיצוניים (תב"רים) ודיווח בפרויקטים מניבים.
2. יצירה וניהול שיתופי פעולה בתחומים אלו. בדגש על שיתופי פעולה פנים ראשותיים עם גורמי העבודה, היחידה האופרטיבית, היחידה האסטרטגית, לשכת ראש העיר, הנדסה, ועוד.

תחומי

אחריות

רהט היא העיר הערבית הגדולה בישראל. והשנייה בגודלה בדרום. רהט הוגדרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה כמטרופולין ייחודי, משני לבאר שבע, והינה העיר הבדואית היחידה בעולם.
היותה של רהט מטרופולין ייחודי, מתבטאת גם בכך שהיא אינה משופה במקורות תקציביים פנימיים ופועלת ללא לאות לבניית מקורות אלו.

החברה הכלכלית של רהט היא ארגון מקצועי, הזרוע הביצועית של עיריית רהט לניהול פרויקטים שמטרתם הגדלת אותם תקציבים פנימיים. החברה משמשת כמנוף כלכלי לרשות באמצעות יזמות ופיתוח כלכלי בשוק הפרטי.

שכך, החברה הכלכלית מהווה את החזית הראשותית להתמודדות עם האתגר הכלכלי, בדמות הובלת פרויקטים מניבים ומשמעותיים לטובת הרשות והעיר.

האתגר

ראשי העיר האחרונים של רהט נתנו רוח גבית לשינוי ארגוני פנים-עירייתי, מבפנים לבחוץ.
הדבר התבטא במינוי בעלי תפקידים גבוהים צעירים ומיומנים שמחוללים שינוי במחלקותיהם, באמונה שהם אלו שיובילו את השינוי בפנים ובחוץ: מחלקות משא"ן, שפ"ע, אסטרטגיה והמחלקה האופרטיבית.
החברה הכלכלית רהט הוקמה בשנת 2017 כמענה למצב נתון זה. באמתחתה מצויים כבר מגוון פרויקטים ויוזמות מקוונות עומדות, ופרויקטים שמתוכננים ונבנים גם בימים אלו, ביניהם מבנה תעשייה להשכרה, היכל תרבות, קאנטרי, שיפוץ חזיתות מסחריות, חניון משאיות, פאנלים סולאריים, רשות חניה ועוד.
בפועל, בעירייה החל לפעול מערך הובלה וניהול פרויקטים המכוון בעיקרו לפרויקטים מניבים וכולל מהלכים רשותיים ארוכי טווח של איוש כוח אדם מקצועי לניהול פרויקטים בכלל האגפים, טכנולוגיה מתקדמת לניהול פרויקטים והובלה ראשותית.
האתגר מקבל מקום מרכזי בתפיסה הארגונית של העירייה, ומובל על ידי צוות היגוי ראשותי.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מחמוד אלעמור

איש / אשת קשר

איתיאל בירן

0548100325

אימי שופן

bottom of page