top of page
BG_single.jpg

מנהל/ת פרויקטים בחברה הכלכלית זבולון

מזהה תפקיד:

x

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

13,374

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

המפרץ

1. סיוע בהכנת תכניות עבודה, לצד מעקב ובקרה על תקציבי פרויקטים.
2. ניהול, ייזום וליווי פרוייקטים לפיתוח כלכלי, תיירותי, קהילתי במרחב המועצה על ידי החברה הכלכלית זבולון (תיירות/פודטראק/עסקים הקטנים וכו')
3. ריכוז וליווי שוטף של תהליכים הנדסיים ותכנוניים מול שותפים שונים (ועדות תכנון, מועצה, ממשלה).
4. קידום ופיתוח של אזורי תעשייה ומסחר.
5. בנייה והטמעה של שימוש בכלים תכנוניים טכנולוגיים (GIS וכו').

תחומי

אחריות

המועצה האזורית זבולון מפתחת ומקדמת אזורי מגורים, תעשייה ומסחר באמצעות החברה לפיתוח זבולון (החברה הכלכלית של המועצה). מהות החברה לפיתוח זבולון הינה יצירת פרויקטים כלכליים ומניבים לטובת המרחב האזורי ותושבי המועצה, ולשם כך החברה עוסקת רבות בתהליכי תכנון ופיתוח ומנצלת את יתרונה היחסי בהכרות קרובה עם השטח ואת האמון הגבוה מצד התושבים. האתגר המרכזי של החברה הכלכלית הוא תכנון ופיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה, תכנון פיתוח תיירות אזורית ויצירת מענה לצרכי הדיור בכלל יישובי המועצה.

האתגר

החברה לפיתוח זבולון משמשת כזרוע הביצועית של המועצה ומאפשרת הוצאה לפועל של פרויקטים בתחומים שונים. כמענה לאתגר המרכזי, החברה מובילה תהליכים אסטרטגיים במרחב, כגון: תכנון, הקמה וניהול של אזורי תעשייה משותפים עם רשויות סמוכות, פיתוח ותכנון תיירות מקומית ואזורית, תכנון והקמה של הרחבות היישובים ועוד.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מתן ורקר, מנכ"ל החברה לפיתוח זבולון (החברה הכלכלית)

0546833011

איש / אשת קשר

רותם חרובי

0547918609

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page