top of page
BG_single.jpg

מנהל/ת פרויקטים אסטרטגיים בחינוך במועצה אזורית גוש עציון

מזהה תפקיד:

7676-8

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

27,744

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1 . שותפות בגיבוש חזון ובכתיבת תכנית אסטרטגית לאגף.
2 . סיוע בגיבוש וביישום תהליכי תכנון ותהליכי בקרה ומדידה.
3 . הובלת תהליך כתיבת תכנית עבודה מקושרת תקציב לאגף החינוך.
4 . יצירת שותפויות עם מגזרים שונים (הפרטי, העסקי, השלישי).
5. ניהול ושדרוג מסד הנתונים הקיים על מערכת החינוך ברשות.

תחומי

אחריות

המועצה עתידה להגדיל את מספר תושביה ונערכת להתאמת שירותי החינוך. יש צורך בבניית תכניות עבודה מקושרות
תקציב וכן איתור ומיצוי משאבים מהמגזר הממשלתי ויצירת שותפויות עם מגזרים נוספים.

האתגר

המועצה פועלת בכל עת לאתר את המגמות החדשניות בעולם החינוך הפורמלי ומניעה תהליכים רוחביים של איתור הכנסות נוספות, במקביל לתכניות אסטרטגיות רוחביות מקושרות תקציב.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אבי אלון, מנהל אגף החינוך

0524317246

איש / אשת קשר

דניאל וייל

0506734201

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page