top of page

ממונה על מיצוי הכנסות ותקציבים

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

86047

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. ריכוז הרשאות תקציביות ומעקב אחר ביצוען
2. ניהול דאטה של דיווחים וקבלת התקציבים
מעקב אחר הרשאות לא ממומשות במטרה לממשן או להסב3. לצרכים אחרים
תיאום כלל מערכתי בין צרכי אגפי העירייה לתקציבים4. ייעודיים.

תחומי

אחריות

מיצוי מלא פוטנציאל ההכנסות לרשות, מעקב אחר ביצוע, דיווח, ותקבולים לאחר דיווח.
המידע פזור בין יחידות רבות בעירייה ללא ניהול מסודר, מעקב, בקרה והצפת אתגרים.
נדרש תכלול הנושא.

האתגר

הקמת מסד נתונים (הרשות בהליכי רכישת תוכנה מתאימה)
מינוי גורם מתכלל ואחראי באופן שוטף.
אחריות למימוש התקציבים, בניית תוכנית עבודה רשותית בהתאם למשאבים הקיימים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אבי עדן

איש / אשת קשר

מירי מושקוביץ

0504101939

עדי כהן

bottom of page