top of page
BG_single.jpg

מוביל/ת אסטרטגיה וחדשנות במחלקת ההנדסה במועצה מקומית בני עי"ש

מזהה תפקיד:

71066-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

7,438

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

שורק דרומי

1. הובלת פרויקטים ושותפות בכל תהליכי התכנון במועצה
2. קידום חדשנות בהנדסה- איגום מידע וידע לצד קידום תחום ה-GIS, מיפוי והטמעת כלים טכנולוגיים חדשים, איסוף מידע אודות מגמות תכנוניות חדשניות, דיגיטציה של שירותי המחלקה
3. רפרנט/ית מטעם המועצה בפרויקטים אזוריים בשותפות עם אשכול שורק דרומי – טיוב התחבורה הציבורית באזור , רשת שבילי אופניים והליכה, תכנון מוטה גיל שלישי ועוד
4. מעקב אחר הנחיות גורמי התכנון ועוד

תחומי

אחריות

כחלק מחתימת הסכם הגג מוצבת לפתחה של הרשות אתגר מרכזי ומשמעותי ביותר של הרחבת היישוב עד כדי ריבוע מספר תושביו תוך פיתוח היישוב הוותיק וחיבורו לשכונות החדשות.

האתגר

התחלת עבודות הפיתוח בשכונה A, התקדמות תכנונו של אזור תעסוקה ומסחר, קידומה של תכנית ההתחדשות העירונית במרכז הוותיק של היישוב, פיתוח וחידוש תשתיות, שצ"פים ומבנים ביישוב הוותיק וקידום תכנית מתאר לבני עי"ש.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אינג' טניה גינזבורג, מהנדסת המועצה

0509090416

איש / אשת קשר

שי רבינוביץ

0523668935

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page