top of page

מוביל/ה שותפויות ומנהל/ת פרויקטים

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

1. מיפוי שותפים במרחב, זיהוי הזדמנויות ורתימת שותפים.
2. אחזקה וניהול רשת השותפים האזורית הרב מגזרית כולל בנייה והובלת הכנסים ומפגשי הרשת.
3. הובלה וכתיבת תוכנית אסטרטגית סביב מוקדי העוגן
4. ייזום והובלת ערוצי הפעולה וייזום מהלכים קונקרטיים
5. מיצוי תקציבים וניהול ממשקים עם גורמים ממשלתיים וגורמי חוץ רלוונטיים בתחומי חינוך, רווחה, תעסוקה, בריאות ותרבות

תחומי

אחריות

אשכול נגב מערבי כולל בתוכו 11 רשויות ומונה כיום כ270,000 תושבים. האשכול שם לו למטרה לשפר את איכות חיי התושבים על ידי חיזוק הכלכלה המקומית ואזורית, ליצור מנועי צמיחה אזוריים לטובת תושבי הנגב המערבי. לאחר ה7.10 המרחב שלנו ספג מכה קשה ונמצא בשלבי החלמה שימשך שנים ארוכות. מציאות זו הובילה לפערים גדולים בין הרשויות וצורך בחיזוק האמון ושותפות בין הרשויות כצעד משמעותי ליצירת קפיצת מדרגה משמעותי של המרחב.

האתגר

האשכול מעוניין לצאת לתהליך חשיבה אסטרטגי במסגרת עבודת רשת השותפים באגף חברה המתכלל את כלל הגופים הקיימים במרחב. במסגרת העבודה יגובשו מספר מהלכי עוגן אזוריים אותם נקדם יחד לשיקום ומינוף האזור.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

עדינה יאנג סויסה

איש / אשת קשר

עדינה יאנג סויסה

0509919022

אימי שופן

bottom of page