top of page
BG_single.jpg

אחראי/ת תחום מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי במועצה מקומית כסיפה

מזהה תפקיד:

91059-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

19,837

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. סיוע בפיתוח מנועי צמיחה כלכליים.
2. סיוע בטיוב ושדרוג הפרויקטים הקיימים בראייה כלכלית והתייעלות.
3. בניית תוכנית ליצירה של מקורות הכנסה נוספים לרשות
4. מיצוי משאבים מתקציבי ממשלה

תחומי

אחריות

כסיפה מונה כ 24 אלף תושבים, נמצאת בצמיחה ופיתוח ומתמודדת עם אתגרים כלכליים, תכנוניים וביצועיים לצד יישום החלטות ממשלה 550, 1279, 2379. הרשות נשענת על תקציביים ממשלתיים ומתמודדת עם העדר אזורי מסחר ותעסוקה. הדבר מחייב את הרשות להיות יצירתית בפיתוח מנגנונים כלכליים והגדלת הכנסת הרשות.

האתגר

המועצה המקומית כסיפה נמצאת בתהליך של הגדלת בסיס ההכנסות. וניצול מיירבי של המשאבים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מרדכי ביטון, גזבר הרשות

0522886331

איש / אשת קשר

מרווא אלטלאלקה

0522935716

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page