top of page

אחראי/ת תחום מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

19837

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מזרחי

תחומי

אחריות

כסיפה מונה כ 24 אלף תושבים, נמצאת בצמיחה ופיתוח ומתמודדת עם אתגרים כלכליים, תכנוניים וביצועיים לצד יישום החלטות ממשלה 550, 1279, 2379. הרשות נשענת על תקציביים ממשלתיים ומתמודדת עם העדר אזורי מסחר ותעסוקה. הדבר מחייב את הרשות להיות יצירתית בפיתוח מנגנונים כלכליים והגדלת הכנסת הרשות.

האתגר

המועצה המקומית כסיפה נמצאת בתהליך של הגדלת בסיס ההכנסות. וניצול מיירבי של המשאבים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מרדכי ביטון

0522886331

איש / אשת קשר

חוסם אבו סיאם

0506450461

אימי שופן

bottom of page