top of page
BG_single.jpg

אחראי/ת אינטגרציה תכנונית בעיריית בת ים

מזהה תפקיד:

26200-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

9

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

158,683

מחוז

תל-אביב

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

8

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ריכוז פורום מהנדסת העיר- הובלת תהליך מקצה לקצה הכולל את יחידות התכנון הכלכלה, התשתיות, השפ"ע, רווחה, קהילה ומינהל
2. ניהול הידע והתהליכים התכנוניים של מחלקות הרישוי והתכנון בנושא התחדשות עירונית (תרגום וניתוח הידע התכנוני להחלטות ניהוליות בנושא: רישוי, היתרים, התחדשות עירונית, תמ"א 38 ועוד)
3. יצירת תחקירים מבוססי נתונים לבחינת תהליך ההתחדשות העירונית וטיובו
4. בדיקות תכנון המשכללות את דרישות האגפים השונים

עמידה על הקשר בין הביצוע בשטח לתכנון בשלב ההתחלתי ופורום התכנון מסתכל על התהליך מההתחלה ועד הסוף
הבנת מורכבות המימוש מעלה את איכות התכנון

תחומי

אחריות

תהליכי ההתחדשות העירונית חולשים על מגוון רחב של מחלקות מטפלות בכלל העירייה. דבר זה מהווה אתגר גדול כאשר מדובר בעיר שחווה התחדשות עירונית מאסיבית. האתגר המרכזי הוא ניהול תהליך ההתחדשות העירונית בצורה הוליסטית ואינטגרטיבית בשל העובדה שהתחדשות עירונית אינה אירוע מחלקתי אלא אירוע רב מערכתי אשר מחייב הבנה בכל שלביו, משלב הבחינה התכנונית ועד תהליכי הביצוע וההטמעה בשטח.

האתגר

במטרה לנהל את ההתחדשות העירונית המאסיבית שחווה העיר יצרה הרשות:
- ממשקי עבודה חוצי אגפים וחטיבות בעירייה במטרה לטפל באופן הוליסטי ואסטרטגי.

- חיבור תחומי ידע שונים (תשתית, חברה, צרכי ציבור וכלכלה) לטיוב תהליכי ההתחדשות העירונית. תחומים אלה אינם נמצאים באופן ישיר באגף הנדסה

- שילוב תחומים אלה בתהליכים התכנוניים והביצועיים

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מיכל מאיר, מהנדסת העיר

0502237928

איש / אשת קשר

ליהי גלבוע

0502447050

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page